O nama

Gradina je rudarski obrt bavi se eksploatacijom i obradom benkovačkog kamena. Osnovan je 2002. godine, a s eksploatacijom kamena počinje krajem 2013. godine, kada nakon 11 godina dobiva koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina. Vlasnik obrta ima 25 godina iskustva u eksploataciji arhitektonsko – građevnog kamena ( Brač, Obrovac, Benkovac), kao tehnički rukovoditelj i odgovorna osoba.

Gradina je predstavljala tip naselja još od prapovijesnog doba te je bila utvrđena nevezanim kamenom, pa možemo reći da naziv obrta ima određenu simboliku. Nedaleko od Obrovca, na području današnjeg Kruševa nalazio se stari liburnsko-rimski grad Clambetae, u narodu poznat kao Cvijina Gradina te nedaleko od Karina – Mijodrag Gradina. Također, na području sela Podgrađe u blizini Benkovca je bio jedan od najvažnijih liburnskih i kasnije rimskih naselja na području sjeverne Dalmacije – Asseria. Prema tome možemo zaključiti kako je ovo područje još od davnina raslo i razvijalo se s kamenom.

Ukoliko imate pitanja ili ste zainteresirani za naše proizvode, slobodno nas kontaktirajte:

E-mail vlado.ivic@zd.t-com.hr, Vlado Ivić, ing.geoteh.
mob: +385911611062;
           aivic1@hotmail.com, Anđela Ivić, mag.ing.min.;
           kamgradin@gmail.com, Jandrija Perković, ing.pom.prom.
mob:+385989624621.

 

Sretno!