Benkovački pločasti vapnenac

Ležišta benkovačkog kamena pripadaju “Promina” naslagama (prema planini Promina kod Drniša) koje se protežu između Obrovca i Benkovca prema Drnišu, a  nastale su taloženjem karbonata i  klastita u srednjem i gornjem eocenu. Pločasti vapnenci formirali su se u gornjem eocenu taloženjem karbonatnih organogenih sedimenata u nemirnoj marinskoj sredini. Pločasti benkovački vapnenac pripada grupi sedimentnih ležišta slojevite građe. Kao lakša vremenska orijentacija nastanka ovih ležišta, prikazan je isječak geoloških razdoblja za eru kenozoik.

Kenozoik

 

Ležišta imaju izraženu slojevitost. Slojevi se pružaju u smjeru sjeveroistok – jugozapad, te imaju blagi nagib prema sjeveroistoku između 10 i 20 stupnjeva. Nagib se dobro raspoznaje na slici, jer se eksploatacija vrši po nagibu sloja.

1798488_480266282075191_843206445_n

Debljina slojeva varira, a kreće se između 1 do 20 cm i više. Boja benkovačkog pločastog vapnenca ovisi od ležišta do ležišta, međutim radi se o nijansama. Najčešća boja je bijela do nježno žuta, žutosmeđa i smeđesiva, ponekad prošarana sivkastim laminama, te nešto rjeđa siva do modra boja kamena.

Benkovački kamen u ležištu
Benkovački kamen u ležištu
Benkovački kamen u ležištu
Benkovački kamen u ležištu

I za kraj, malo opuštanja uz kenozoik 🙂

Fizičko – mehanička svojstva benkovačkog kamena

Kamen u našem ležištu definiran je kao slojeviti vapnenac, prema Folku kao intramikrit do intradismikrit s proslojcima mikrita, a prema Dunhamu kao intraklastični madston s proslojcima madstona. U tablici su prikazana glavna fizičko – mehanička svojstva u ležištu, s tim da treba napomenuti da su za čvrstoću prikazane srednje vrijednosti.

Tablica

 

Prema svojstvu čvrstoće, benkovački pločasti vapnenac  je srednje visoke čvrstoće i pripada u prosjek ostalih vrsta AG kamena u Hrvatskoj.  Upijanje vode je malo te je otporan na smrzavanje, što se očituje niskim gubitkom mase.
Poroznost mu iznosi  0,41 %, a taj podatak ukazuje na kompaktnost stijenske mase.
Ispitivanje metodom otopine Na2SO4 pokazuje postojanost kamena, dok nizak udio SO3 i alkalija pokazuje dobru otpornost na vanjske utjecaje.
Vrijednost otpornosti na habanje označava otpornost koju kamen pruža prema abraziji struganjem, a rezultat ispitivanja kategorizira ovaj kamen kao umjereno tvrd.
Ovi rezultati ispitivanje govore da se benkovački materijal može koristiti kao kvalitetan arhitektonsko – građevni kamena na umjereno prometnim površinama u eksterijeru te oblaganje podnih pješačkih površina u interijeru, kao i za zidanje i oblaganje na vertikalnim površinama.

Prednosti arhitektonsko – građevnog* (prirodnog) kamena

Tisućama  godina je kamen korišten kao osnovno građevno sredstvo. Mnoge takve građevine, poput Kineskog zida ili naše pulske arene,i danas pokazuju njegovu kvalitetu. To je jedna od prednosti AG* kamena – trajnost , koja je određena njegovim fizičko – mehaničkim svojstvima, poput visoke tlačne čvrstoće i otpornosti na habanje, smrzavanje , utjecaj atmosferilija itd. Ukoliko je kamen pravilno postavljen i održavan, može trajati desetljećima i više.

Postoje mnoge vrste AG kamena koje je priroda svojim procesima oblikovala u različitim bojama, oblicima i teksturama, da se možda odmah nećete moći odlučiti koji najbolje pristaje vašem domu ili poslovnom objektu. No, zasigurno ćete imati unikatan ukras.  Dekorativnost je glavna odlika AG kamena koja ga izdvaja od ostalih materijala.

stone

Njegova primjena je svestrana, u interijerima i eksterijerima, postavljen horizontalno ili vertikalno, kao detalj i umjetnina.

exterior

interior

 Izvor: Pinterest

Jeste li ikada ljeti ušli u starije kamene kuće ili crkve i iznenadili se kako je svježe? Prirodni kamen je odličan izolator, njegovom ugradnjom korištenje klimatizacijskih uređaja se svodi na minimum i štedi na grijanju. Također, uz dobre prozore i vrata, zaboravite na buku. Otporan je na vatru.

Kamen je potpuno prirodan, inertan, ekološki prihvatljiv materijal koji ne zahtijeva dodatno održavanje kemikalijama ili premazima, a traje godinama. Dugoročno gledano, cjenovno je prihvatljiv. Početna investicija košta više nego li,npr. kupnja keramičkih pločica, međutim, nakon ugradnje kamena, njegovo održavanje zahtijeva minimalan trošak vremena i novca.

Uljepšajte si životni prostor za cijeli život!