Fizičko – mehanička svojstva benkovačkog kamena

Kamen u našem ležištu definiran je kao slojeviti vapnenac, prema Folku kao intramikrit do intradismikrit s proslojcima mikrita, a prema Dunhamu kao intraklastični madston s proslojcima madstona. U tablici su prikazana glavna fizičko – mehanička svojstva u ležištu, s tim da treba napomenuti da su za čvrstoću prikazane srednje vrijednosti.

Tablica

 

Prema svojstvu čvrstoće, benkovački pločasti vapnenac  je srednje visoke čvrstoće i pripada u prosjek ostalih vrsta AG kamena u Hrvatskoj.  Upijanje vode je malo te je otporan na smrzavanje, što se očituje niskim gubitkom mase.
Poroznost mu iznosi  0,41 %, a taj podatak ukazuje na kompaktnost stijenske mase.
Ispitivanje metodom otopine Na2SO4 pokazuje postojanost kamena, dok nizak udio SO3 i alkalija pokazuje dobru otpornost na vanjske utjecaje.
Vrijednost otpornosti na habanje označava otpornost koju kamen pruža prema abraziji struganjem, a rezultat ispitivanja kategorizira ovaj kamen kao umjereno tvrd.
Ovi rezultati ispitivanje govore da se benkovački materijal može koristiti kao kvalitetan arhitektonsko – građevni kamena na umjereno prometnim površinama u eksterijeru te oblaganje podnih pješačkih površina u interijeru, kao i za zidanje i oblaganje na vertikalnim površinama.